Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden vanaf 1/7/2016 en zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst via www.nummerplaatonline.be

Identificatie van de verkoper
www.nummerplaatonline.be is een webshop vangroup Wuyts bv, Kleistraat 109, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer BE0446835943

Contract
Er is sprake van een contractuele verbintenis wanneer de bestelprocedure, inclusief de betaling, gebeurd is en de bevestigingsmail werd ontvangen.

Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van onze diensten en de toepassing of interpretatie van onderhevige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Herroepingsrecht
De wet schrijft een termijn van 14 dagen voor, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel af te zien van de koop. Dit recht komt niet toe aan de professionele koper. Aanspraak maken op dit recht kan via een aangetekend schrijven gericht naar Group Wuyts, Kleistraat 109, Aartselaar. Aankoopbedrag wordt vergoed. Dit herroepingsrecht geldt niet voor nummerplaten gezien dit ‘goederen op maat’ zijn.

Levering
Bestellingen die op werkdagen (ma t.e.m. do) voor 16u (vr. tot 15u) bevestigd en betaald zijn worden diezelfde dag klaargemaakt en opgehaald door GLS voor verzending. GLS levert de bestelling dan meestal de volgende werkdag aan huis. U krijgt hiervan mails van GLS voor opvolging. Zendingen die worden terug gestuurd worden niet vergoed en kunnen opgehaald worden of opnieuw verstuurd tegen betaling van transportkost. Indien de levering later dan voorzien zou gebeuren ligt de verantwoordelijkheid bij GLS en niet bij Group Wuyts bv.