Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden vanaf 1/7/2016 en zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst via www.nummerplaatonline.be

Identificatie van de verkoper
www.nummerplaatonline.be is een webshop van Eurocarplate bvba, Kleistraat 109, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer BE0446835943

Contract
Er is sprake van een contractuele verbintenis wanneer de bestelprocedure, inclusief de betaling, gebeurd is en de bevestigingsmail werd ontvangen.

Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van onze diensten en de toepassing of interpretatie van onderhevige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Herroepingsrecht
De wet schrijft een termijn van 14 dagen voor, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel af te zien van de koop. Dit recht komt niet toe aan de professionele koper. Aanspraak maken op dit recht kan via een aangetekend schrijven gericht naar Eurocarplate bvba, Kleistraat 109, Aartselaar. Aankoopbedrag wordt vergoed. Dit herroepingsrecht geldt niet voor nummerplaten gezien dit ‘goederen op maat’ zijn.

Levering
Bestellingen die op werkdagen (ma t.e.m. vr) voor 16u30 bevestigd en betaald zijn worden diezelfde dag klaargemaakt en binnengebracht bij Bpost voor verzending. Bpost levert de bestelling dan meestal de volgende werkdag aan huis. Indien niemand aanwezig blijft de bestelling gedurende twee weken liggen in een nabijgelegen postpunt. Indien de levering later dan voorzien zou gebeuren ligt de verantwoordelijkheid bij Bpost en niet bij Eurocarplate bvba.